Olesens gård, Adelgade 1. Isenkræmmer Aage Ladefogeds forretning. 18- 11- 1935

Tilfældige billeder

Download Photo

Reklame

Se billededata